Borcool

Stond u ooit op een warme dag onder de stralende zon aan de zee ? Dan voelde u ongetwijfeld de frisse, verkoelende bries langs u glijden. Dit natuurlijk fenomeen van koeling bracht ons op het idee om ook binnenskamer de warmte op dezelfde wijze te verdrijven.

Hoe werkt ons unieke BORCOOL systeem?


De buitenlucht wordt door een ventilator over een watermat aangezogen. Het water verdampt en ontrekt energie aan de lucht. Hierdoor daalt de temperatuur daalt.

De verse, koele lucht wordt vervolgens in de gewenste omgeving gebracht. Als de warme lucht opstijgt en oud wordt, wordt deze via een afzuigventilator op het dak verwijderd.


De sterke ventilator blaast deze gekoelde lucht in de ruimte waarbij men enerzijds een frisse bries voelt en anderzijds de warme lucht verdreven wordt. Afhankelijk van de uitblaashoogte kan daarbij : of de gehele ruimte, of een plaatselijke zone gekoeld worden.

Daarmee is dit unieke BORCOOL systeem bij uitstek geschikt voor grote ruimtes als showrooms, kantines, fabrieken, e.a…..

Zo kunt u in warme perioden op een natuurlijke wijze van koeling genieten.

Waarin onderscheidt Borcool zich?


Het BORCOOL systeem onderscheidt zich o.a. nog door :
  • Na drie vullingen wordt de voorraadbak geledigd, de rasters en bak gespoeld en opnieuw gevuld met helder water.
  • Na iedere 24u. dat het systeem heeft gewerkt, wordt het systeem geledigd en de rasters gedurende 30 min. droog geblazen.
  • De ventilatorsnelheid wordt automatisch aangepast aan het verschil in temperatuur tussen de ingestelde en de gemeten waarde.
  • Een verklikkerlamp op het bedieningsbord brengt u op de hoogte van eventuele problemen met watertoevoer of vervuiling van het toestel.